Gedragsregels

 

 1. Inleiding:

 

Het huishoudelijk reglement is gemaakt om met elkaar een veilige en prettige leef-, hobby en werkomgeving te creëren. Dat vraagt zowel veel van de klant als personeel, maar als we elkaar en de regels respecteren, dan kunnen we op een fijne manier samenwerken.

 

 1. Algemeen:

 

 1. De openingstijden van de manege zijn als volgt:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 21.30 uur

Zaterdag 8.00 - 18.00 uur

Zondag alleen open voor pensionklanten van 9.00 – 17.00 en geopend bij evenementen.

 

2.2 Parkeren van motorvoertuigen op de parkeerplaats aan de voorzijde van de manege (1ste inrit). Het laden en lossen van paarden vindt plaats achter de manege (2de inrit). Fietsen en brommers parkeren aan de voorzijde van de manege.

 

2.3 Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het gehele terrein een   rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of menwagen.

 

2.4 Bij noodgevallen bel je het algemene telefoonnummer van de manege 013-5283509

 

2.5 Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen opgevolgd te worden.

 

2.6 De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels, harnachement, poetsspullen,  gereedschap e.d. moeten   direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bedoelde ruimtes.

 

2.7 Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven.  Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien.

 

 1. Honden zijn welkom, mits aangelijnd. Ze zijn verboden in kantine en de winkel.

 

2.9  Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op      de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.

 

2.10 Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen. 

 

2.11 Bij afwezigheid of niet tijdig aanwezig kunnen zijn afmelden per email info@halster.nl of bel naar het nummer van de manege 0135283509.

 

 1.  Voor iedereen geld het gebouw te betreden via de hoofdingang. Bezoekers moeten zich melden bij de bar

 

2.13 Kinderwagens en rolstoelen zijn alleen toegestaan in de kantine en winkel.

 

2.14 Niet rennen en schreeuwen op stal

 

2.15 Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor       voldoende kennis en ervaring hebben en de accommodatiehouder hiermee heeft ingestemd.                

 

 1. De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt    ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.

 

2.17 Er is camerabewaking aanwezig op het bedrijf. U kunt gefotografeerd of gefilmd worden voor               promotie- en andere doeleinden.         

 

2.18 Let op je spullen! Het zoek raken van geld en/of spullen is voor eigen risico. Verzeker je eigen spullen zoals je paard, zadel, hoofdstel, cap etc.

 

2.19 Het betreden van het terrein van manege’t Halster is geheel voor eigen risico.

 

2.20 Regels bij brand en calamiteiten

         1.Denk aan de eigen veiligheid

         2.Bel 112 en waarschuw de dichtstbijzijnde bhv-er Bjorn 06-12977829/ Mark 0624338351

         3.Isoleer een brandhaard door deuren te sluiten

         4.Waarschuw onmiddellijk medeklanten, bezoekers en overig personeel.

         5.Probeer een beginnende brand met de beschikbare blusmiddelen te blussen.

         6.evacueer evt. het gebouw.

 

2.21 De accommodatiehouder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze      huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.

 

 1.  Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.

 

 1.  Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan.

 

 1. Klanten en/of vrijwilligers mogen alleen lespaarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- of       afzadelen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt. Dit mag op zijn vroegst een half uur voor de les en een kwartier na de les.

 

 1. Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten  is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij   behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht.

 

 1. Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.

 

 1. Het gebruikte harnachement van iedere combinatie (ook van pensionklanten) dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.

 

 1. Het is niet toegestaan om de pensionpaarden te voeren. De manegepaarden mogen niet direct gevoerd evt een brokje mag je in hun voederbak doen.

 

 1. Rijbaanregels:

 

3.1 Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN-138:2012 teken te dragen. Verplicht als schoeisel zijn rijlaarzen of de officiële jodphurs met gladde zool. Een bodyprotector level 3 wordt ten zeerste aangeraden.

 

3.2 Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden gevraagd en aangekondigd , door

      bijvoorbeeld  “deur vrij!” te roepen.

 

 1. Op- en afstijgen dient op de AC-lijn te gebeuren. De paarden dienen op voldoende afstand van elkaar te staan en met de hoofden in dezelfde richting.

 

 1. Indien een ruiter of menner alleen in de rijbaan rijdt dient deze een mobiele telefoon bij zich te dragen.

 

 1. Tijdens het rijden of mennen dient de rijbaan gesloten te zijn.

 

 1. Wanneer een buitenrijbaan geen omheining heeft en deze dus niet afgesloten kan worden,  mag er met maximaal 4 ruiters tegelijkertijd gereden worden en dient het terrein wanneer de rijbaan in gebruik is afgesloten te zijn.

 

 1. Wanneer de accommodatiehouder toestaat dat er gelongeerd wordt in de rijbaan dan mag dit alleen wanneer er zich geen ruiters in die rijbaan bevinden.

 

 1. Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in de les bemoeien. Toeschouwers mogen communiceren met de lesklanten dit alleen met goedkeuring van de instructeur.

 

 1. De combinatie welke op de linkerhand rijdt heeft bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).

 

 1. Degene die op dezelfde hand een snellere gang heeft altijd voorrang (en dus ook de hoefslag).

 

 1. Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.

 

 1. Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden, door bijvoorbeeld “hindernis vrij!” te roepen.

 

 1. Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool   en een hak, gecombineerd met chaps. De rijlaarzen of schoenen dienen ruim in de stijgbeugels te passen.

 

 1. Ruiters mogen geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding dragen. Bij het rijden in het bos dient er op gelet te worden dat geen jassen met een capuchon worden gedragen.

 

 1. Zijgangen dienen altijd voorrang te geven aan overige ruiters.

 

 1. Tijdens de priveles mogen andere ruiters gebruik maken van de bak dit wil met goedkeuring van de instructeur. De lesklant heeft altijd voorrang.

 

 1. Het is verboden om te longeren in beide grote binnenbakken en buitenbakken. De longeercirkel  en paddocks is bedoeld om te longeren. Er mag gelongeerd worden in de kleine binnenbak dit wel met goedkeuring van het personeel en rijden gaat voor longeren, longeren gaat voor op loszetten.

 

 1. Mest dient altijd uit de bakken, longeercirkel en paddocks geschept te worden.

 

3.19       Er mag niet gesprongen worden met de hindernissen buiten de lessen.

 

4. Kantine en winkel:

 

4.1  De openingstijden van de kantine en winkel zijn als volgt:

maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 10.30 – 12.00          15.00 – 21.30 (winkel tot 18.00)

woensdag van 10.30 – 12.00                                                               13.00 – 21.30 (winkel tot 18.00)

zaterdag 8.30 – 18.00

zondag gesloten alleen bij evenementen geopend.

 

4.2  Het is niet toegestaan eigen etenswaren te consumeren in de kantine.

 

4.3 Het is niet toegestaan achter de bar te komen.

 

4.4 Als er niemand aanwezig is kunt u op de bel drukken de diensthebbende barmedewerker komt zo vlug mogeljk            naar u toe.        

 

5.MANEGEREGELS:       

 

5.1 De manege altijd betreden en verlaten via de hoofdingang

 

5.2 Hoeven uitkrabben voor het verlaten van de stal en daarna bijvegen.

 

5.3 Paarden moeten op de wasplaats en poetsplaatsen opgezadeld worden, als deze vol zijn mag het in de stal.

 

5.3  Als je met een paard loopt is halstertouw of hoofdstel verplicht.

 

5.4  Als je het paard vastzet zorg dat je er de gehele tijd bij blijft.

 

5.5  De gangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet na gebruik opgeruimd worden.

 

5.6  De manege werkt samen met dierenartsenpraktijk Oisterwijk DCO 0135283535

 

5.7  Betreden van de stroloods en het werkhok is verboden.

 

5.8  Het voeren van paarden is verboden, dit mag alleen in overleg met het personeel en niet direct aan het paard     maar het voer in de bak doen. Likstenen mogen wel direct gevoerd worden.

 

5.9  Pensionklanten die buiten de openingstijden op wedstrijd gaan of terugkomen dienen dit een week van te voren te melden en kunnen de sleutel ophalen bij de bar.

 

5.10  Paspoorten van de paarden moeten op de manege aanwezig zijn als het paard hier verblijft.

 

6. Paddocks en longeercirkel.

 

6.1  Na longeren of losgooien dient de paddock of  longeercirkel netjes achtergelaten te worden. Dit betekdn mest dient opgeschept te worden, gaten dicht gegooid te worden en longeerbenodigdheden opgeruimt te worden.

 

6.2 In alle paddocks en longeercirkel (en kleine bak) geldt longeren gaat voor losgooien.

 

6.3 Er mag een paard maximaal 20 minuten losstaan, als er een andere pensionklant op de paddock staat te wachten

 

6.4 Als er een paard losstaat moet je erbij blijven ivm de veiligheid.

 

6.5 Poort dient altijd gesloten te zijn tijdens gebruik.

 

7. Nieuwe stal.

 

7.1 De wasplaatsen zijn alleen voor gebruik van de paarden van de nieuwe stal. Alleen het solarium is voor gebruik van iedereen, hier mag van afgeweken worden in overleg met de medewerkers.

 

 KLACHTENPROCEDURE VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

 

 

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

 

 

 • Dien uw klacht mondeling in bij de directie Mark of Bjorn Berkelmans
 • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij Manege ’t Halster .De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
 • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord voor of namens de directie

Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA  Ermelo.

 • Stichting Veilige Paardensport zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

 

Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeur, de manegehouder of overige manegemedewerkers. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!

 

 

Copyright by Manege 't Halster | Created by