Opzeggen

Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd.

De overeenkomst kan zowel door de klant als door de lesgever worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging door de klant kan uitsluitend per email gebeuren, naar info@halster.nl

Indien u geen gebruik maakt van een volledig kwartaalabonnement vervalt het kwartaalvoordeel en wordt voor de lessen het losse les tarief berekend. Het losse les tarief gaat met terugwerkende kracht in op aanvangsdatum van het kwartaalabonnement waarin wordt opgezegd en met in acht neming van 1 maand opzegtermijn.

 

Copyright by Manege 't Halster | Created by